Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen over huisvesting SCOUTING MEERHOVEN


Update met antwoord van het college
 Scouting Burgemeester Welschen Meerhoven is vanaf oktober 2003 actief bezig voor de jongeren in de nieuwbouwwijk Meerhoven. Vanaf het begin heeft de gemeente deze vereniging gesteund met het beschikbaar stellen van een voormalig legergebouw en de benodigde subsidies.

Raadsvragen betreffende onduidelijkheden over activiteiten Vredesburo


Update met antwoorden van het college In de commissievergadering Maatschappelijke Zorg Financiën Personeel en Organisatie van 23 januari jl. stond wethouder Don bij de behandeling van de ‘Afsprakenlijst’ onder andere stil bij het punt “Toezegging uit behandeling Voorjaarsnota en Jaarrekening: functie van vredeseducatie en de organisatie voor de toekomst (al dan niet gekoppeld aan een arbeidspool)” uit de vergadering van 30-06-2006 en waarover volgens de planning het volgende te lezen valt: “Er is een dossier in de maak. Na de zomer gaat er een brief naar de Vredesorganisatie met vragen over o.a. de functie, de effectiviteit, de educatie en de toekomst.”

Raadsvragen betreft het uitblijven van antwoorden op vragen in de commissie MZFPO

Update met antwoorden van het college

 
In de commissievergadering Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel en Organisatie van 10 oktober 2006 deed wethouder Don de toezegging enkele in de vergadering gestelde vragen van onze fractie schriftelijk te beantwoorden.

Raadsvragen betreffende de kosten van een inburgeringscursus in Eindhoven


Update met antwoorden van het college Op de laatste raadsvergadering van 30 januari 2007 is bij agendapunt VIII – 2 het ‘’Voorstel inzake de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2007 en regeling 2007’’ behandeld. (Voorstel 06.R1889.001)

Zoals bekend is de fractie Lijst Pim Fortuyn een groot voorstander van inburgering. Zowel in de commissievergadering van 12 december 2006, evenals in de raadsvergadering van 30 januari 2007, hebben wij dan ook zonder voorbehoud voor akkoord gestemd.

Raadsvragen over Stedenbandencontacten met Gedaref in Sudan

Update met antwoord van het college  
De fractie van de Lijst Pim Fortuyn is fel gekant tegen stedenbandencontacten, zoals deze al vele jaren door onze gemeente worden onderhouden. Ontwikkelingshulp en buitenlands beleid behoren eenmaal niet tot een gemeentelijke taak, maar dient een taak van de rijksoverheid te zijn. Naast de structurele subsidies die stedenbandenorganisaties van de gemeente ontvangen, zijn met name de kostbare bezoeken van politici over en weer tussen de diverse contactsteden een schaamteloze verkwisting van belastinggeld van de Eindhovense burgers.

Raadsvragen over het Turkije avontuur van het (regionale) ROC in onze gemeente

Update met antwoorden van het college
Met verbazing heeft onze fractie uit het Eindhovens Dagblad van zaterdag 6 januari kennis genomen van het feit dat het Regionale Opleiding Centrum, ROC uit onze gemeente de volgende maand opleidingen in Turkije gaat geven. Volgens de geschreven informatie gaat dit over volwasseneducatie, die onder andere taalcursussen gaat aanbieden. Dit als voorbereiding op de inburgeringscursussen.

Raadsvragen i.v.m. het bomenbeleid in onze gemeente

Update met antwoord van het college
Al vele jaren hebben een aantal bewoners in ‘’De Tempel’’ overlast van de bomen die langs de openbare weg staan. Met name in de Brussellaan, Turnhoutlaan, Bruggelaan en Antwerpenlaan zijn deze bomen in de afgelopen 35 à 40 jaar veel te groot geworden. Natuurlijk horen in een laan bomen te staan, daar is in mijn fractie geen verschil van mening over, maar bomen hebben ook fatsoenlijk onderhoud nodig en daar heeft het hier altijd aan ontbroken.

Antwoorden van het College op vragen rondom klimaatfilm Al Gore


Update met antwoord van het college Twee maanden geleden heeft de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven raadsvragen gesteld over het gesubsidieerd vertonen van de film "An Inconvenient Truth" op de Eindhovense middelbare scholen.

Raadsvragen filmvoorstelling An Inconvenient Truth

Tot onze grote verbazing vernamen we dat wethouder Van Merrienboer enkele duizenden leerlingen van de Eindhovense middelbare scholen heeft uitgenodigd om gratis de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore te bekijken in Theater Pathé.

Raadsvragen i.v.m. het onttrekken aan de openbaarheid van het recreatiegedeelte in het ir. Ottenbad


Afgelopen vrijdag – 15 september – kregen alle fractievoorzitters in de Eindhovense gemeenteraad een brief via de mailbox van de heer Philipsen uit Eindhoven. Deze beklaagde zich over het feit dat hij – en met hem meerdere recreatiezwemmers – vorige week donderdag rond 20.30 uur niet meer werden toegelaten in het gemeentelijke zwembad gelegen in het Sportcomplex Eindhoven-Noord, beter bekend onder de naam de ir. Ottenbad.

Deel deze pagina