Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvraag: Hardleers … of toch struisvogelstreken?

 

De Nacht van Oud op Nieuw in Blixembosch
Update: met antwoord van het college van B&W 15 januari 2010
Geacht college, Wij als gemeenteraad, college inclusief de korpsbeheerder en de gehele politietop in Eindhoven moeten zich diep schamen. Niet alleen ten opzichte van alle bewoners in Blixembosch. Nee voor alle burgers in Eindhoven en wellicht ook voor alle inwoners van heel Europa. Want nergens in Europa is en blijft men zo lang en zo tolerant naar provocerende criminele jongeren als juist in deze stad. Dit ten koste van de Leefbaarheid!

Raadsvragen: Al enige jaren ……


De harde realiteit in Eindhoven
Update: met onjuiste antwoorden college B&W         Deel II

Update: met wederom een antwoord van B&W op deel II
15 december 2009

De eerder gestelde raadsvragen met daarbij het antwoord van het college van B&W van Eindhoven, hebben wij voorzien van ons commentaar.
Het stinkt niet alleen in delen van Strijp. Ook aan de beantwoording van de door mijn fractie op 2 september gestelde raadsvragen zit een luchtje. Naar onze mening zijn de vragen niet conform de waarheid beantwoord. Dit terwijl de burgers in Strijp recht hebben op de volledige waarheid, wat die ook moge zijn. Nu willen wij graag een eerlijk antwoord van het college van B&W.

Raadsvragen: de menselijke maat bij verhuizing Fontys Sociale Studies van Tilburg naar Eindhoven


Eindhoven, 26 november 2009

Update: Met antwoord van het college 22 december 2009 Wie de Brabantse media dezer dagen volgt kan het niet ontgaan zijn dat de Tilburgse opleiding Fontys Sociale Studies per 1 februari 2010 naar Eindhoven zal verhuizen. Dit besluit van de Fontys-directie is als een donderslag bij heldere hemel bekend geworden en heeft voor veel verontrusting gezorgd bij de betreffende Tilburgse studenten. Inmiddels heeft onze onderwijswethouder Mittendorff laten weten blij te zijn met de vestiging van deze opleiding in Eindhoven en dat de gemeente hier geen invloed op heeft, omdat het een beleidskeuze van Fontys betreft.

Raadsvragen: Aanbesteding tankautospuiten


14 oktober 2009
 
Met het verzoek aan het college om deze raadsvragen met spoed ter hand te nemen.                                              Update: beantwoording van deze raadsvragen door het
                                            college van B&W bereikte onze fractie pas op
                                            3 december 2009 

 DAF TRUCKS N.V.

Onder dankzegging naar DAF Trucks N.V. voor hun informatie, maar met grote verbazing heeft mijn fractie vandaag kennis genomen van de huidige status aangaande de aanbestedingsprocedure van tankautospuiten. Als ik de brief van 14 oktober mag geloven – waarbij ik geen enkele reden heb om er inhoudelijk maar een seconde aan te twijfelen – dreigt wederom een miljoenenorder onze Zuid-Oost Brabantse automotive industrie niet gegund te worden. Dit terwijl duizenden werknemers in deze bedrijfstak en uit deze regio verplicht door een werktijdverkorting werkloos thuis zitten.

Raadsvragen: Zijn valse beloften in verkiezingstijd toegestaan?


Alle bewoners in Blixembosch zijn het spuugzat Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)
 
Het juiste antwoord behoort NEE te zijn, maar in de praktijk – ook in Eindhoven – is dat helaas anders. De titel voor deze raadsvragen is bewust gekozen omdat we in snel tempo naar de komende gemeenteraadsverkiezingen toegaan, die op 3 maart 2010 worden gehouden. Het waarom van deze titel zal u aan het einde van dit schrijven duidelijk zijn.

Raadsvragen: Stopzetten stedenband Sudan

Bijeenkomst raadsambassadeurs Stedebanden

Update: met antwoorden college B&W (8 oktober 2009)
Vandaag staat een speciale bijeenkomst op de agenda voor de raadsambassadeurs van de Eindhovense stedenbanden om het tijdelijk stopzetten van de stedenband met Gedaref (Sudan) eerder dit jaar te bespreken. Omdat de fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven verklaard tegenstander is van het stedenbandenbeleid zal onze fractie niet bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd zijn. Omdat wij het onderwerp toch belangrijk vinden – deze collaboratie met Eindhovens belastinggeld draagt immers indirect bij aan het in standhouden van een onmenselijk en moorddadig regime, terwijl dit geld bedoeld is om binnen onze gemeentegrenzen besteed te worden – willen wij middels deze raadsvragen toch een steentje bijdragen in de discussie.

Raadsvragen: Struisvogelpolitiek in Eindhoven?

 
Eindhovense politiek steekt kop in het zand ...

Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)

Ja inderdaad, dat zou je op kunnen maken uit de al meer dan acht jaar durende overlast in de wijk Blixembosch. Ondernemers en vele bewoners – door heel Blixembosch heen en niet alleen op de Ouverture en rond het Aanschotpark – ondervinden met een zeer grote regelmaat ernstige hinder en overlast van provocerende en criminaliserende hangjongeren. De bewoners in Blixembosch hebben meer dan genoeg van alle mooie praatjes en het softe en slap beleid, wat in Blixembosch wordt toegepast. (Overigens in heel Eindhoven, maar dat nu terzijde)

Raadsvragen: Geen Gemeentelijke Belastingverhoging in 2010


Update: met antwoorden college B&W
Geacht college, Zoals algemeen bekend bevinden wij ons in een wereldomvattende economische crisis. Een crisis waar iedereen mee te maken heeft, of je wilt of niet. Voor sommige bedrijven en hun werknemers heeft deze crisis grote gevolgen. Het aantal faillissementen is de laatste maanden dan ook drastisch gestegen, waarbij ook in onze stad veel werknemers zonder werk zijn komen te zitten, wat uiteraard grote gevolgen heeft voor hun inkomen. Ook worden tijdelijke arbeidscontracten van werknemers door de onzekere situatie niet verlengd. Voor zij die van hun pensioen genieten of dat binnenkort gaan doen en zij die om wat voor reden dan ook van een uitkering of andere ondersteunende maatregel afhankelijk zijn was er ook geen blijde boodschap te horen. 

Raadsvragen: Ontoelaatbare overlast rondom het Klokgebouw


Update: met antwoorden college B&W

Op 14 april was het volgende in het Eindhovens Dagblad te lezen:  ‘’EINDHOVEN - Het STRP Festival van 2010 zal ook weer tien dagen duren en uit verschillende onderdelen bestaan. "Die tien dagen geven het publiek de kans om in alle rust dingen te ondergaan’’. http://www.ed.nl/specials/strpfestival/4812758/STRP-Festival-trekt-ruim-18000-bezoekers.ece#reageren Dat is toch mooi denken wij dan, maar bij alle festiviteiten in het Klokgebouw – en dat zijn er veel meer dan deze 10 dagen en die vreemd genoeg allen het etiket cultuur gerelateerd meekrijgen – denkt men alleen aan het publiek wat daar op af komt, maar houdt men geen rekening met de nachtrust van de bewoners.

Raadsvragen: Genoeg is genoeg

Update: met antwoorden college B&W
‘Wanneer mogen bewoners en ondernemers in Blixembosch eindelijk eens van onze burgemeester rustig en ontspannen in deze prachtige wijk wonen en hun werkzaamheden in een veilige omgeving uitvoeren?’ Ja inderdaad. De burgemeester van Eindhoven – als korpsbeheerder van het gehele Politiedistrict Brabant Zuid Oost – is verantwoordelijk voor de Veiligheid en Openbare Orde in onze stad. Niet geheel toevallig ook een van onze zes speerpunten, die de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Reden hiervoor is dat Nederland, waar Eindhoven deel van uitmaakt, zich de laatste jaren heeft kunnen ontpoppen tot een paradijs voor losgeslagen jongeren, reljeugd en criminelen. Maar hier blijft het niet bij. De reden voor dit gepeperd schrijven zal ik u uitleggen.

Deel deze pagina