Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Aanbesteding tankautospuiten


14 oktober 2009
 
Met het verzoek aan het college om deze raadsvragen met spoed ter hand te nemen.                                              Update: beantwoording van deze raadsvragen door het
                                            college van B&W bereikte onze fractie pas op
                                            3 december 2009 

 DAF TRUCKS N.V.

Onder dankzegging naar DAF Trucks N.V. voor hun informatie, maar met grote verbazing heeft mijn fractie vandaag kennis genomen van de huidige status aangaande de aanbestedingsprocedure van tankautospuiten. Als ik de brief van 14 oktober mag geloven – waarbij ik geen enkele reden heb om er inhoudelijk maar een seconde aan te twijfelen – dreigt wederom een miljoenenorder onze Zuid-Oost Brabantse automotive industrie niet gegund te worden. Dit terwijl duizenden werknemers in deze bedrijfstak en uit deze regio verplicht door een werktijdverkorting werkloos thuis zitten.

Raadsvragen: Zijn valse beloften in verkiezingstijd toegestaan?


Alle bewoners in Blixembosch zijn het spuugzat Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)
 
Het juiste antwoord behoort NEE te zijn, maar in de praktijk – ook in Eindhoven – is dat helaas anders. De titel voor deze raadsvragen is bewust gekozen omdat we in snel tempo naar de komende gemeenteraadsverkiezingen toegaan, die op 3 maart 2010 worden gehouden. Het waarom van deze titel zal u aan het einde van dit schrijven duidelijk zijn.

Raadsvragen: Stopzetten stedenband Sudan

Bijeenkomst raadsambassadeurs Stedebanden

Update: met antwoorden college B&W (8 oktober 2009)
Vandaag staat een speciale bijeenkomst op de agenda voor de raadsambassadeurs van de Eindhovense stedenbanden om het tijdelijk stopzetten van de stedenband met Gedaref (Sudan) eerder dit jaar te bespreken. Omdat de fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven verklaard tegenstander is van het stedenbandenbeleid zal onze fractie niet bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd zijn. Omdat wij het onderwerp toch belangrijk vinden – deze collaboratie met Eindhovens belastinggeld draagt immers indirect bij aan het in standhouden van een onmenselijk en moorddadig regime, terwijl dit geld bedoeld is om binnen onze gemeentegrenzen besteed te worden – willen wij middels deze raadsvragen toch een steentje bijdragen in de discussie.

Raadsvragen: Struisvogelpolitiek in Eindhoven?

 
Eindhovense politiek steekt kop in het zand ...

Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)

Ja inderdaad, dat zou je op kunnen maken uit de al meer dan acht jaar durende overlast in de wijk Blixembosch. Ondernemers en vele bewoners – door heel Blixembosch heen en niet alleen op de Ouverture en rond het Aanschotpark – ondervinden met een zeer grote regelmaat ernstige hinder en overlast van provocerende en criminaliserende hangjongeren. De bewoners in Blixembosch hebben meer dan genoeg van alle mooie praatjes en het softe en slap beleid, wat in Blixembosch wordt toegepast. (Overigens in heel Eindhoven, maar dat nu terzijde)

Raadsvragen: Geen Gemeentelijke Belastingverhoging in 2010


Update: met antwoorden college B&W
Geacht college, Zoals algemeen bekend bevinden wij ons in een wereldomvattende economische crisis. Een crisis waar iedereen mee te maken heeft, of je wilt of niet. Voor sommige bedrijven en hun werknemers heeft deze crisis grote gevolgen. Het aantal faillissementen is de laatste maanden dan ook drastisch gestegen, waarbij ook in onze stad veel werknemers zonder werk zijn komen te zitten, wat uiteraard grote gevolgen heeft voor hun inkomen. Ook worden tijdelijke arbeidscontracten van werknemers door de onzekere situatie niet verlengd. Voor zij die van hun pensioen genieten of dat binnenkort gaan doen en zij die om wat voor reden dan ook van een uitkering of andere ondersteunende maatregel afhankelijk zijn was er ook geen blijde boodschap te horen. 

Raadsvragen: Ontoelaatbare overlast rondom het Klokgebouw


Update: met antwoorden college B&W

Op 14 april was het volgende in het Eindhovens Dagblad te lezen:  ‘’EINDHOVEN - Het STRP Festival van 2010 zal ook weer tien dagen duren en uit verschillende onderdelen bestaan. "Die tien dagen geven het publiek de kans om in alle rust dingen te ondergaan’’. http://www.ed.nl/specials/strpfestival/4812758/STRP-Festival-trekt-ruim-18000-bezoekers.ece#reageren Dat is toch mooi denken wij dan, maar bij alle festiviteiten in het Klokgebouw – en dat zijn er veel meer dan deze 10 dagen en die vreemd genoeg allen het etiket cultuur gerelateerd meekrijgen – denkt men alleen aan het publiek wat daar op af komt, maar houdt men geen rekening met de nachtrust van de bewoners.

Raadsvragen: Genoeg is genoeg

Update: met antwoorden college B&W
‘Wanneer mogen bewoners en ondernemers in Blixembosch eindelijk eens van onze burgemeester rustig en ontspannen in deze prachtige wijk wonen en hun werkzaamheden in een veilige omgeving uitvoeren?’ Ja inderdaad. De burgemeester van Eindhoven – als korpsbeheerder van het gehele Politiedistrict Brabant Zuid Oost – is verantwoordelijk voor de Veiligheid en Openbare Orde in onze stad. Niet geheel toevallig ook een van onze zes speerpunten, die de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Reden hiervoor is dat Nederland, waar Eindhoven deel van uitmaakt, zich de laatste jaren heeft kunnen ontpoppen tot een paradijs voor losgeslagen jongeren, reljeugd en criminelen. Maar hier blijft het niet bij. De reden voor dit gepeperd schrijven zal ik u uitleggen.

Raadsvragen: ‘Marokkaanse namenlijst’


Update: Op 26 maart met antwoorden van het college van B&W Dit terwijl beantwoording binnen 1 maand - dus voor 28 februari - verplicht was, overeenkomstig het Reglement van Orde!
Volgens een artikel in dagblad Trouw (1) en weekblad Elsevier (2) van vandaag stuurt de Marokkaanse overheid deze week een nieuwe zgn. namenlijst naar de ambassade en consulaat in ons land. Op deze lijst staan ‘goedgekeurde’ namen voor Marokkaanse kinderen, als de ouders deze kinderen komen aangeven bij de burgerlijke stand.

Vervolgvragen: ‘Deze pet past ons allemaal’


Fractie wederom ontevreden met antwoorden van het college Onder aan de derde alinea, van deze vervolgvragen staat de volgende regel: ‘Ter bestrijding van deze gewelddadigheden, zijn voor de Lijst Pim Fortuyn alle middelen toegestaan. Let wel: alle middelen!’

Het college denkt daar duidelijk heel anders over, zoals u in de beantwoording onderaan dit schrijven kunt lezen en geven door besluitloosheid en extreem linkse ideologieën waar ondermeer de PvdA en de SP in grossieren – dat is tweederde van het college – de criminelen een vrijbrief en daardoor een ontoelaatbare voorsprong. Wij als belastingbetalende burgers mogen het gelag betalen. Lees even mee:

Vragen over Brits verzoek tot huiszoeking in Eindhoven omtrent islamitisch terrorisme

Update: met antwoorden vann het college B&W Geacht College, Onlangs verscheen in de media een bericht [1] dat naar aanleiding van een onderzoek naar islamitisch terrorisme in Londen, de Britse autoriteiten een verzoek tot huiszoeking in Eindhoven hebben ingediend. Dit is het zoveelste incident omtrent internationaal islamitisch terrorisme waarin Eindhoven een rol speelt. Op Amerikaanse websites [2] wordt Eindhoven zelfs al een vluchthaven voor terroristen genoemd.

Deel deze pagina