Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Standbeeld Frits Philips naar de Lichttoren


Raadsvergadering 9 april 2013 Toelichting Vragenhalfuurtje Voorzitter, Het is altijd goed om eens een keer met andere ogen door deze stad te lopen. En met dank aan de heer van Erp uit Best heeft hij dat met zijn beste ogen gedaan en over het standbeeld van ‘Meneer Frits’ een opiniestukje geschreven. En naar aanleiding van deze ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad om het standbeeld van Frits Philips te verhuizen van de Markt naar een prominente plaats voor de Lichttoren, is op het verzoek van die krant door veel mensen in en buiten onze gemeente massaal en positief gereageerd.

Raadsvragen: Forse toename terugkerende Jihadreizigers

Raadsvragen: Nederlandse Jihadreizigers
15 maart 2013
Update 18 april Met antwoorden van het college van B&W Lees daarna: Jihadstrijders naar Syrië? Welnee joh
Geacht College, De afgelopen tijd heeft de AIVD en de NCTV alarmerende berichten naar buiten gebracht over de toename van Jihadreizigers vanuit Nederland naar Syrië en Afrika. Daarom is het dreigingsniveau in ons land verhoogd van beperkt naar substantieel. Vooral de terugkeer van de ongeveer 100 Jihadstrijders wordt gevreesd. Dit omdat deze groep sterk radicaliseert en mogelijk bereid is tot het plegen van aanslagen bij terugkeer in ons land (rapport NCTV).

Raadsvragen over het ‘(ver)wonder van Eindhoven’

19 februari 2013 Zouden deze verpauperde panden in het centrum van onze stad ook deel uitmaken van 'het wonder van Eindhoven'?
Update 18 april 2013 Met antwoord van het college van B&W
 Foto: uitzicht vanuit de Pathé bioscoop op de vervallen panden. Eindhovens Dagblad Geacht College, Op de Vestdijk nummer 17-19/21 staan leegstaande panden: het voormalige hotel Corso en daarnaast het voormalige Bureau voor Rechtshulp. Deze panden staan al geruime tijd leeg en verkeren in een vervallen staat. De dichtgespijkerde panden worden gebruikt door verslaafden en daklozen. De muren zijn bedekt met graffiti en het omliggende terrein is bezaaid met afval. Je kunt terecht spreken van een heuse vuilnisbelt, dat midden in het centrum van onze stad. Dat is (ver)wonderlijk.

Raadsvraag: Design Eindhoven een bodemloze put?


Kosten voor Design lopen onder wethouder Mary-Ann Schreurs uit de hand 1 februari 2013 Update: met antwooden van het college
Laatste Nieuws / ED 

Studio040

Eindhovens Dagblad Studio 040 Geacht College, In 2007 is het college voor een periode van vijf jaar een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Designhuis voor het pand Stadhuisplein 3, de voormalige rechtbank. In 2009 heeft het college ruim 300.000 euro extra bij moeten leggen omdat het college het Designhuis wars van alle realiteit open wilde houden, waarbij de stichting niet bij machte was om uit eigen middelen de huurachterstand te voldoen. Het Designhuis moest dan wel flink saneren in de kosten, zo was de afspraak met het college.

Wie probeert het college in het dossier Orgelplein in bescherming te nemen?


24 januari 2013 Omroep Brabant Studio040

Eindhovens Dagblad
Raadsleden wordt relevante informatie bewust onthouden!

Geacht college, Over het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelresche Akkers’ heeft onze fractie op 16 januari jl. een raadsinformatiebrief ontvangen met 9 bijlagen. Bijlagen echter die incompleet zijn omdat het grootste deel ervan door het zwartmaken van relevante tekstdelen en namen de nodige informatie camoufleren. Daarbij komt dat het (bewust?) onduidelijke kopieën zijn en daarom vrijwel niet zijn te lezen. Al met al informatie die ontoereikend is om een realistisch en dus een niet gecensureerd beeld te krijgen van de gelopen gang van zaken m.b.t. het project Orgelplein.

Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

17 december 2012 Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Update: met antwoord van het college (15 januari 2013)
Nieuwsbrief Dagelijkse Standaard 

Geacht College, Onlangs vernamen wij dat de nieuwbouw van de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, gelegen aan de Frankrijkstraat ernstige vertraging heeft opgelopen. In 2008 werden de eerste plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. Het huidige gebouw zou volledig worden gesloopt en er zou een nieuw schoolgebouw verrijzen met daarbij o.a. een spilcentrum. Door diverse omstandigheden is de nieuwbouw 5 jaar later nog steeds niet gestart. De welstand commissie heeft de plannen van de nieuwbouw afgekeurd en de buurt maakt zich ongerust over de komst van het ontmoetingscentrum i.v.m. eventuele parkeerproblemen. Inmiddels is de school opgesplitst.

Hovenring geplaagd door tegenvallers

Rondvraag
Commissie EM 15 januari 2013 Onlangs werd bekend dat er op de Hovenring scheuren in het wegdek zijn ontstaan. Volgens berichten gaat de aannemer nog deze maand de ontstane schade herstellen. Gezien de 1,8 miljoen kostende reparaties van het 18-Septemberplein, die onvoorzien door de Gemeente Eindhoven moeten worden betaald, heb ik over de Hovenring de volgende vragen.

Het Catharinaplein is een beschamende vertoning


Raadsvragen over het Catharinaplein 10 januari 2013
Update met antwoord van het college van B&W

29 januari 2013
Raadsinformatiebrief 8 mei 2013 in tegenstelling tot het antwoord van het college op onderstaande vragen

Eindhovens Dagblad 8 mei

Eindhovens Dagblad 8 mei Studio 040 10 mei Omroep Brabant 10 mei

Lees ook de reacties van lezers
Geacht college, Wij zouden als Eindhovense burgers trots moeten zijn op het Catharinaplein, gelegen in het centrum van de stad en voor de prachtige monumentale Sint-Catharinakerk. Een duurzame inrichting van het plein, passend bij de Catharinakerk mag van de Lijst Pim Fortuyn daarom best wel wat geld kosten. Het heeft dan ook het nodige geld gekost, maar duurzaam, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is het plein allerminst.

Parkeeroverlast in de wijk Woenselse Watermolen

Parkeeroverlast in de Woenselse Watermolen tijdens de zaterdagsmarkt op de John F. Kennedylaan

9 januari 2013

Indien er niet vóór komende zaterdag 12 januari aan de gestelde vragen kan worden voldaan, wil onze fractie deze vragen in Commissievergadering EM van dinsdag 15 januari 2013 als rondvraag inbrengen

De Woenselse Markt is i.v.m. de reconstructie van het gelijknamig plein met ingang van zaterdag 5 januari tijdelijk verhuist naar de John F. Kennedylaan. Parkeerplaatsen zijn daar in de directe nabijheid voldoende aanwezig, maar marktbezoekers die met de auto komen willen zo dicht mogelijk bij de marktkramen parkeren. Juist hier zit het probleem voor de bewoners in de Woenselse Watermolen.

Raadsvragen over het kraken van het voormalig patronaatsgebouw De Ark


Legale anarchie toegestaan in Eindhoven 3 januari 2013 Update: met antwooden van het college
Foto: Eindhoven in Beeld
Geacht College, Enkele dagen geleden werd bekend dat het voormalig patronaatsgebouw De Ark weer is gekraakt. Weer, omdat De Ark ook in 2010 onrechtmatig door krakers in gebruik was genomen. Toen ging de gemeente c.q. de politie over tot ontruiming omdat de krakers overlast gaven en het gebouw vervuilden. Inmiddels is er een Anti-kraakwet waarin staat dat kraken illegaal is en krakers een celstraf kunnen krijgen. Deze straf is meer dan terecht omdat krakers het recht in eigen hand nemen door ongevraagd andermans bezittingen in beslag te nemen. Tevens is een tendens merkbaar dat kraakbewegingen verharden.

Deel deze pagina