Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bomen op het Catharinaplein

14 mei 2013 Rondvraag Cie. Ruimte en Vastgoed Waarom een 'Frans pleintje'? De totale nieuwbouw van de Catharinakerk heeft minder gekost dan vervanging van 21 boompjes   In de raadsinformatiebrief van 7 mei jl. staat dat er herstelmaatregelen op het Catharinaplein nodig zijn i.v.m. de dode bomen. Afgezien van verschillende oorzaken die partijen aandragen, mogen burgers van onze stad verwachten dat de Gemeente Eindhoven in 2012 voldoende kennis bezit om 21 boompjes op het Catharinaplein vakkundig te laten planten. Deze verwachting is echter niet uitgekomen. Geschatte kosten voor het herstel van genoemde aanplant bedraagt wederom € 130.000 euro. Dit ondanks dat het college op 29 januari jl. als beantwoording van onze raadsvragen heeft geantwoord, dat in de overeenkomst met de aannemer een groeigarantie is opgenomen. Het college schrijft ondermeer letterlijk en ik citeer:

Raadsvragen: Aanvaardbaar- of een onaanvaardbaar veiligheidsrisico?

Hoe veilig zijn Eindhovense bewoners in de omgeving van het spoor?


Update: met antwoord van het college van B&W

 
13 mei 2013 / 11 juni 2013 Eindhoven.Dichtbij Geacht College, Op zaterdagochtend 4 mei jl. ontspoorde in Wetteren (België) een goederentrein met chemicaliën waarna deze ontplofte. Er ontstond een vuurzee en uit de wagons lekte zwaar giftige chemische stoffen met zo bleek grote maatschappelijke gevolgen. Daardoor werd nogmaals duidelijk dat er ook aan het vervoer van chemische stoffen per spoor grote risico’s kleven. Bronnen vermelden dat er door de machinist op het onderhavige traject met een snelheid van 87 km per uur te hard is gereden.

Raadsvragen: Seniorencomplex voor Turkse ouderen in de Bennekel

willaertplein
2 mei 2013
Huidige buurtbewoners zijn woedend over dit plan
4 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

 
Geacht college, Onlangs vernam onze fractie dat woningcorporatie Trudo van plan is aan het Willaertplein in de krachtwijk de Bennekel een seniorencomplex te realiseren, exclusief voor ouderen met een Turkse achtergrond. De reden die men hiervoor opgeeft is dat bejaarden met een Turkse/islamitische achtergrond zich ongemakkelijk zouden voelen in bestaande complexen waar ook mensen van autochtone afkomst wonen. Onze fractie is onaangenaam verrast over deze gang van zaken.

Standbeeld Frits Philips naar de Lichttoren


Raadsvergadering 9 april 2013 Toelichting Vragenhalfuurtje Voorzitter, Het is altijd goed om eens een keer met andere ogen door deze stad te lopen. En met dank aan de heer van Erp uit Best heeft hij dat met zijn beste ogen gedaan en over het standbeeld van ‘Meneer Frits’ een opiniestukje geschreven. En naar aanleiding van deze ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad om het standbeeld van Frits Philips te verhuizen van de Markt naar een prominente plaats voor de Lichttoren, is op het verzoek van die krant door veel mensen in en buiten onze gemeente massaal en positief gereageerd.

Raadsvragen: Forse toename terugkerende Jihadreizigers

Raadsvragen: Nederlandse Jihadreizigers
15 maart 2013
Update 18 april Met antwoorden van het college van B&W Lees daarna: Jihadstrijders naar Syrië? Welnee joh
Geacht College, De afgelopen tijd heeft de AIVD en de NCTV alarmerende berichten naar buiten gebracht over de toename van Jihadreizigers vanuit Nederland naar Syrië en Afrika. Daarom is het dreigingsniveau in ons land verhoogd van beperkt naar substantieel. Vooral de terugkeer van de ongeveer 100 Jihadstrijders wordt gevreesd. Dit omdat deze groep sterk radicaliseert en mogelijk bereid is tot het plegen van aanslagen bij terugkeer in ons land (rapport NCTV).

Raadsvragen over het ‘(ver)wonder van Eindhoven’

19 februari 2013 Zouden deze verpauperde panden in het centrum van onze stad ook deel uitmaken van 'het wonder van Eindhoven'?
Update 18 april 2013 Met antwoord van het college van B&W
 Foto: uitzicht vanuit de Pathé bioscoop op de vervallen panden. Eindhovens Dagblad Geacht College, Op de Vestdijk nummer 17-19/21 staan leegstaande panden: het voormalige hotel Corso en daarnaast het voormalige Bureau voor Rechtshulp. Deze panden staan al geruime tijd leeg en verkeren in een vervallen staat. De dichtgespijkerde panden worden gebruikt door verslaafden en daklozen. De muren zijn bedekt met graffiti en het omliggende terrein is bezaaid met afval. Je kunt terecht spreken van een heuse vuilnisbelt, dat midden in het centrum van onze stad. Dat is (ver)wonderlijk.

Raadsvraag: Design Eindhoven een bodemloze put?


Kosten voor Design lopen onder wethouder Mary-Ann Schreurs uit de hand 1 februari 2013 Update: met antwooden van het college
Laatste Nieuws / ED 

Studio040

Eindhovens Dagblad Studio 040 Geacht College, In 2007 is het college voor een periode van vijf jaar een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Designhuis voor het pand Stadhuisplein 3, de voormalige rechtbank. In 2009 heeft het college ruim 300.000 euro extra bij moeten leggen omdat het college het Designhuis wars van alle realiteit open wilde houden, waarbij de stichting niet bij machte was om uit eigen middelen de huurachterstand te voldoen. Het Designhuis moest dan wel flink saneren in de kosten, zo was de afspraak met het college.

Wie probeert het college in het dossier Orgelplein in bescherming te nemen?


24 januari 2013 Omroep Brabant Studio040

Eindhovens Dagblad
Raadsleden wordt relevante informatie bewust onthouden!

Geacht college, Over het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelresche Akkers’ heeft onze fractie op 16 januari jl. een raadsinformatiebrief ontvangen met 9 bijlagen. Bijlagen echter die incompleet zijn omdat het grootste deel ervan door het zwartmaken van relevante tekstdelen en namen de nodige informatie camoufleren. Daarbij komt dat het (bewust?) onduidelijke kopieën zijn en daarom vrijwel niet zijn te lezen. Al met al informatie die ontoereikend is om een realistisch en dus een niet gecensureerd beeld te krijgen van de gelopen gang van zaken m.b.t. het project Orgelplein.

Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

17 december 2012 Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Update: met antwoord van het college (15 januari 2013)
Nieuwsbrief Dagelijkse Standaard 

Geacht College, Onlangs vernamen wij dat de nieuwbouw van de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, gelegen aan de Frankrijkstraat ernstige vertraging heeft opgelopen. In 2008 werden de eerste plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. Het huidige gebouw zou volledig worden gesloopt en er zou een nieuw schoolgebouw verrijzen met daarbij o.a. een spilcentrum. Door diverse omstandigheden is de nieuwbouw 5 jaar later nog steeds niet gestart. De welstand commissie heeft de plannen van de nieuwbouw afgekeurd en de buurt maakt zich ongerust over de komst van het ontmoetingscentrum i.v.m. eventuele parkeerproblemen. Inmiddels is de school opgesplitst.

Hovenring geplaagd door tegenvallers

Rondvraag
Commissie EM 15 januari 2013 Onlangs werd bekend dat er op de Hovenring scheuren in het wegdek zijn ontstaan. Volgens berichten gaat de aannemer nog deze maand de ontstane schade herstellen. Gezien de 1,8 miljoen kostende reparaties van het 18-Septemberplein, die onvoorzien door de Gemeente Eindhoven moeten worden betaald, heb ik over de Hovenring de volgende vragen.

Deel deze pagina