Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Wie probeert het college in het dossier Orgelplein in bescherming te nemen?


24 januari 2013 Omroep Brabant Studio040

Eindhovens Dagblad
Raadsleden wordt relevante informatie bewust onthouden!

Geacht college, Over het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelresche Akkers’ heeft onze fractie op 16 januari jl. een raadsinformatiebrief ontvangen met 9 bijlagen. Bijlagen echter die incompleet zijn omdat het grootste deel ervan door het zwartmaken van relevante tekstdelen en namen de nodige informatie camoufleren. Daarbij komt dat het (bewust?) onduidelijke kopieën zijn en daarom vrijwel niet zijn te lezen. Al met al informatie die ontoereikend is om een realistisch en dus een niet gecensureerd beeld te krijgen van de gelopen gang van zaken m.b.t. het project Orgelplein.

Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

17 december 2012 Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Update: met antwoord van het college (15 januari 2013)
Nieuwsbrief Dagelijkse Standaard 

Geacht College, Onlangs vernamen wij dat de nieuwbouw van de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, gelegen aan de Frankrijkstraat ernstige vertraging heeft opgelopen. In 2008 werden de eerste plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. Het huidige gebouw zou volledig worden gesloopt en er zou een nieuw schoolgebouw verrijzen met daarbij o.a. een spilcentrum. Door diverse omstandigheden is de nieuwbouw 5 jaar later nog steeds niet gestart. De welstand commissie heeft de plannen van de nieuwbouw afgekeurd en de buurt maakt zich ongerust over de komst van het ontmoetingscentrum i.v.m. eventuele parkeerproblemen. Inmiddels is de school opgesplitst.

Hovenring geplaagd door tegenvallers

Rondvraag
Commissie EM 15 januari 2013 Onlangs werd bekend dat er op de Hovenring scheuren in het wegdek zijn ontstaan. Volgens berichten gaat de aannemer nog deze maand de ontstane schade herstellen. Gezien de 1,8 miljoen kostende reparaties van het 18-Septemberplein, die onvoorzien door de Gemeente Eindhoven moeten worden betaald, heb ik over de Hovenring de volgende vragen.

Het Catharinaplein is een beschamende vertoning


Raadsvragen over het Catharinaplein 10 januari 2013
Update met antwoord van het college van B&W

29 januari 2013
Raadsinformatiebrief 8 mei 2013 in tegenstelling tot het antwoord van het college op onderstaande vragen

Eindhovens Dagblad 8 mei

Eindhovens Dagblad 8 mei Studio 040 10 mei Omroep Brabant 10 mei

Lees ook de reacties van lezers
Geacht college, Wij zouden als Eindhovense burgers trots moeten zijn op het Catharinaplein, gelegen in het centrum van de stad en voor de prachtige monumentale Sint-Catharinakerk. Een duurzame inrichting van het plein, passend bij de Catharinakerk mag van de Lijst Pim Fortuyn daarom best wel wat geld kosten. Het heeft dan ook het nodige geld gekost, maar duurzaam, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is het plein allerminst.

Parkeeroverlast in de wijk Woenselse Watermolen

Parkeeroverlast in de Woenselse Watermolen tijdens de zaterdagsmarkt op de John F. Kennedylaan

9 januari 2013

Indien er niet vóór komende zaterdag 12 januari aan de gestelde vragen kan worden voldaan, wil onze fractie deze vragen in Commissievergadering EM van dinsdag 15 januari 2013 als rondvraag inbrengen

De Woenselse Markt is i.v.m. de reconstructie van het gelijknamig plein met ingang van zaterdag 5 januari tijdelijk verhuist naar de John F. Kennedylaan. Parkeerplaatsen zijn daar in de directe nabijheid voldoende aanwezig, maar marktbezoekers die met de auto komen willen zo dicht mogelijk bij de marktkramen parkeren. Juist hier zit het probleem voor de bewoners in de Woenselse Watermolen.

Raadsvragen over het kraken van het voormalig patronaatsgebouw De Ark


Legale anarchie toegestaan in Eindhoven 3 januari 2013 Update: met antwooden van het college
Foto: Eindhoven in Beeld
Geacht College, Enkele dagen geleden werd bekend dat het voormalig patronaatsgebouw De Ark weer is gekraakt. Weer, omdat De Ark ook in 2010 onrechtmatig door krakers in gebruik was genomen. Toen ging de gemeente c.q. de politie over tot ontruiming omdat de krakers overlast gaven en het gebouw vervuilden. Inmiddels is er een Anti-kraakwet waarin staat dat kraken illegaal is en krakers een celstraf kunnen krijgen. Deze straf is meer dan terecht omdat krakers het recht in eigen hand nemen door ongevraagd andermans bezittingen in beslag te nemen. Tevens is een tendens merkbaar dat kraakbewegingen verharden.

Vervolgvragen over het afschuiven van verantwoordelijkheid


Eindhoven, 2 oktober 2012
Vervolgvragen
Helaas moet onze fractie vervolgvragen stellen omdat het college (bewust?) verkeerde cijfers en getallen hanteert. Dat dit een zeer kwalijke zaak moge duidelijk zijn. Een raadslid moet er blind op kunnen vertrouwen dat hem/haar de juiste informatie wordt verstrekt. En dat er gesjoemeld wordt met de beantwoording van raadsvragen is niet voor de eerste keer! Geacht college, De antwoorden van het college op de door de Lijst Pim Fortuyn gestelde raadsvragen ‘over het afschuiven van verantwoordelijkheid’ van 27 augustus jl. kloppen niet met de werkelijkheid.

Raadsvragen: Het afschuiven van verantwoordelijkheid


'Bewoners in 'de Tempel' betalen wel

Eindhoven, 27 augustus 2012

Update: met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 2 januari 2007 heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het gevaar en de ernstige overlast die bomen in 'de Tempel' veroorzaken. Op 6 februari 2007 heeft u deze raadsvragen beantwoord. Bij het antwoord 7 schrijft u het volgende:Overlast veroorzaakt door blad, bloesem, beestjes, wortelgroei op ongewenste plaatsen, etc. is geen reden om bomen te rooien.Met wortelgroei op ongewenste plaatsen kan mijn fractie leven, mits dit op openbare grond gebeurt en niet onder huizen, in tuinen en rioleringen van bewoners, die veel te grote bomen voor de deur hebben staan.

Raadsvragen: Ook in Eindhoven beelden van criminelen in de openbaarheid brengen?


 

Eindhoven, 3 mei 2012
Stelling: 'Criminelen verspelen hun recht op privacy'

Kunt u deze mening delen?
Geachte College, Eenieder die door inbraak, bedreiging en/of mishandeling of moord, het welzijn en functioneren aantast van burgers of bedrijven, dient als gevolg hiervan het recht op privacy te verspelen. Dat is de unanieme mening van de Lijst Pim Fortuyn en van vele Nederlanders met ons. In mijn voormalige bedrijven zijn mijn medewerkers meerdere keren het slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval en ook vele inbraken en/of pogingen daartoe vielen hen ten deel. Dat hakte er bij alle betrokkenen zeer diep in. Daarom mag geen wettelijk toegestaan middel geschuwd worden om daders zo snel mogelijk te pakken.

Raadsvragen: Aangekondigde handhaving rondom Eindhoven Airport

Eindhoven, 15 april 2012
‘Hoe kunnen we de wethouder van Ruimte en Vastgoed stoppen’?

Met onderaan de beantwoording van de vervolgvragen van D66

Geacht college, De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 februari jl. unaniem de motie M1A aangenomen, waarin is gevraagd een brede discussie te starten over het mobiliteitsvraagstuk rond Eindhoven Airport, waarvan commercieel parkeren een onderdeel is.