Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vervolgvragen over het afschuiven van verantwoordelijkheid


Eindhoven, 2 oktober 2012
Vervolgvragen
Helaas moet onze fractie vervolgvragen stellen omdat het college (bewust?) verkeerde cijfers en getallen hanteert. Dat dit een zeer kwalijke zaak moge duidelijk zijn. Een raadslid moet er blind op kunnen vertrouwen dat hem/haar de juiste informatie wordt verstrekt. En dat er gesjoemeld wordt met de beantwoording van raadsvragen is niet voor de eerste keer! Geacht college, De antwoorden van het college op de door de Lijst Pim Fortuyn gestelde raadsvragen ‘over het afschuiven van verantwoordelijkheid’ van 27 augustus jl. kloppen niet met de werkelijkheid.

Raadsvragen: Het afschuiven van verantwoordelijkheid


'Bewoners in 'de Tempel' betalen wel

Eindhoven, 27 augustus 2012

Update: met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 2 januari 2007 heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het gevaar en de ernstige overlast die bomen in 'de Tempel' veroorzaken. Op 6 februari 2007 heeft u deze raadsvragen beantwoord. Bij het antwoord 7 schrijft u het volgende:Overlast veroorzaakt door blad, bloesem, beestjes, wortelgroei op ongewenste plaatsen, etc. is geen reden om bomen te rooien.Met wortelgroei op ongewenste plaatsen kan mijn fractie leven, mits dit op openbare grond gebeurt en niet onder huizen, in tuinen en rioleringen van bewoners, die veel te grote bomen voor de deur hebben staan.

Raadsvragen: Ook in Eindhoven beelden van criminelen in de openbaarheid brengen?


 

Eindhoven, 3 mei 2012
Stelling: 'Criminelen verspelen hun recht op privacy'

Kunt u deze mening delen?
Geachte College, Eenieder die door inbraak, bedreiging en/of mishandeling of moord, het welzijn en functioneren aantast van burgers of bedrijven, dient als gevolg hiervan het recht op privacy te verspelen. Dat is de unanieme mening van de Lijst Pim Fortuyn en van vele Nederlanders met ons. In mijn voormalige bedrijven zijn mijn medewerkers meerdere keren het slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval en ook vele inbraken en/of pogingen daartoe vielen hen ten deel. Dat hakte er bij alle betrokkenen zeer diep in. Daarom mag geen wettelijk toegestaan middel geschuwd worden om daders zo snel mogelijk te pakken.

Raadsvragen: Aangekondigde handhaving rondom Eindhoven Airport

Eindhoven, 15 april 2012
‘Hoe kunnen we de wethouder van Ruimte en Vastgoed stoppen’?

Met onderaan de beantwoording van de vervolgvragen van D66

Geacht college, De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 februari jl. unaniem de motie M1A aangenomen, waarin is gevraagd een brede discussie te starten over het mobiliteitsvraagstuk rond Eindhoven Airport, waarvan commercieel parkeren een onderdeel is.

Raadsvragen: Verwijderen van rijwielen op 18 septemberplein en in de binnenstad

Eindhoven, 16 februari 2012 / Update: 16 maart 2012
Extra service van de gemeente Eindhoven, maar alleen voor hen die verkeersborden negeren
Update: Met antwoord van het college
Geacht college, Voor het winkelend publiek én voor de winkeliers zijn niet juist gestalde (brom)fietsen en/of scooters al geruime tijd een bron van ergernis. Daarbij vervuilen zij het straatbeeld, wat een negatief effect heeft op het aantrekken van kooplustigen uit de regio. Onze fractie stelt het dan ook zeer op prijs dat de Gemeente Eindhoven, naar wij gelezen hebben in Groot Eindhoven van 8 februari jl., hierop gaat handhaven. Uiteindelijk zijn diegenen die deze tweewielige vervoermiddelen op plaatsen stallen waar het is verboden in overtreding.

Raadsvragen: ‘Arabische conferentie met omstreden imam Mohammed Al Arifi’

23 december 2011

(...) De Saoedische feminist vindt dat je vrouwen wel mag slaan, maar niet te hard en niet in het gezicht. Want kamelen en ezels sla je toch ook niet op hun kop.(...)

Studio040
Omroep Brabant News Omroep Brabant Video

Geachte heer van Gijzel en overige collegeleden,

Gisteren bereikte onze fractie berichten van ongeruste burgers, die vragen stelden over de ‘Arabische conferentie’ met de zeer omstreden imam Mohammed Al Arifi uit Saoedi-Arabië. Deze ‘conferentie’ begint vanmiddag om vier uur in de Al Fourkaan moskee in Eindhoven en duurt tot en met maandagavond 26 december.

 

Raadsvragen: (Schijn)Veiligheid Eindhoven


27 november 2011
Studio 040
Geacht college, In diverse commissievergaderingen en door de media hebben wij vernomen dat de veiligheid in Eindhoven is toegenomen. Onze stad staat nu niet meer met stip bovenaan in de AD misdaadmeter maar is gezakt naar de zesde plaats. Deze zesde plaats betekent echter nog niet dat veel Eindhovense burgers zich in hun eigen woonomgeving ook veilig voelen.

 

Raadsvragen: Stichting Etnische Minderheden (SEM)

Eindhoven, 27 oktober 2011

Koffiehuis moet toch een jaar dicht Vier criminele broers aangehouden Geacht college,  In het Eindhovens Dagblad van 19 oktober jl. hebben wij gelezen dat de politie bij de inval in het koffiehuis van de Stichting Etnische Minderheden (SEM), gevestigd aan de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven, heeft geconstateerd dat aldaar een aantal verboden praktijken werd uitgeoefend, zoals illegaal gokken, witwassen van geld, illegaal aftappen van stroom en het telen van hennep. Ook werden er gestolen gereedschappen aangetroffen.

Raadsvragen: Miljoenen verspilling bij Europees aanbesteden?


Eindhoven, 8 september 2011 Geen verrassing, maar niet minder rampzalig Update: antwoord van het college van B en W (6 oktober 2011)
Geacht College, In het dagblad de Telgraaf stond op 7 september jl. een opmerkelijk verhaal met als titel ‘Gemeenten verspillen miljoenen’. Wij kunnen daarin het volgende lezen: ‘Ambtenaren van gemeenten hebben onvoldoende kennis van de aanbestedingsregels. Hierdoor verspillen gemeenten jaarlijks tientallen miljoenen euro's bij de aanleg van infrastructuur, gebouwen en technische installaties. Door eenvoudiger aan te besteden, kunnen gemeenten veel geld besparen en krijgen zij meer kwaliteit dan nu het geval is’. Dat concluderen 2 brancheorganisaties op basis van een onafhankelijk onderzoek.

Raadsvragen: Brandstichting flat Winkelcentrum Woensel / Genovevalaan

Bewoners zijn het spuugzat en angstig

Update: Met antwoord van het college van B&W
Eindhoven, 7 april 2011 Studio 040 / uitzending gemist

Geacht college,

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven maakt zich grote zorgen over de brandstichtingen bij de flat aan de Genovevalaan, gelegen aan het parkeerterrein van Winkelcentrum Woensel. In het afgelopen half jaar heeft daar 2 keer een grote brand gewoed die los van de angst, veel mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Enkele bewoners die wij hebben gesproken spreken van 5 brandstichtingen in de laatste 2 jaar.

Deel deze pagina