Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Misbruik toeslagen arbeidsmigranten


Eindhoven, 17 juli 2013 'Minstens 100.000 arbeidsmigranten betalen geen belastingen' Bron: RTL Nieuws Update: met antwoord van B&W Geacht college, RTL Nieuws kwam na onderzoek deze week met een bericht dat er minstens 100.000 arbeidsmigranten in Nederland zijn, die niet officieel zijn ingeschreven bij de gemeente waar zij wonen. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam zeggen dat ze elk 30.000 niet ingeschreven arbeidsmigranten huisvesten en in Den Haag zijn er naar schatting zo’n 14.000 van deze  inwoners onzichtbaar voor de gemeente. Dan blijven er nog 26.000 arbeidsmigranten over die in andere gemeenten onderdak genieten, waaronder wellicht ook in Eindhoven.

Raadsvragen: Legeskosten moeten realistisch en acceptabel zijn


Eindhoven, 16 juli 2013 Standplaatsvergunning voor je eigen tuin. Het moet niet gekker worden Update met antwoorden van B&W 27 augustus 2013
Geacht college, In het recente verleden heeft de gemeenteraad in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen ingestemd met het verhogen van de gemeentelijke legeskosten. Ambtelijke uren zouden op deze wijze kostendekkend moeten worden. Uren, ondermeer voor het leveren van documenten, vergunningen en/of andere diensten die volgens het beleid van het college noodzakelijk zijn. Onze fractie staat nog steeds achter deze doelstelling. Maar in schrijnende gevallen waar de leges niet in verhouding staan tot het doel waarvoor b.v. een vergunning is aangevraagd, verdienen onze aandacht en moeten worden herzien.

Raadsvragen: Halve waarheden en hele leugens inzake Turkse feestlocatie

 
2 juni 2013
Omstreden besluit van Eindhovens college
2 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

Al is de leugen nog zo snel .......
Geacht college, Over het op 8 januari jl. door het college genomen besluit om op het kleine industrieterrein de Tempel (aan drie kanten omsloten door een woonwijk) een tweede grote Turkse feestlocatie toe te staan is al veel gezegd, geschreven en gelogen. De wijkbewoners, gesteund door het Leefbaarheidsteam de Tempel zijn naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn hier terecht tegen in opstand gekomen. Mijn fractie heeft n.a.v. de onrust in de wijk dit onderwerp op de agenda laten plaatsen.

Bomen op het Catharinaplein

14 mei 2013 Rondvraag Cie. Ruimte en Vastgoed Waarom een 'Frans pleintje'? De totale nieuwbouw van de Catharinakerk heeft minder gekost dan vervanging van 21 boompjes   In de raadsinformatiebrief van 7 mei jl. staat dat er herstelmaatregelen op het Catharinaplein nodig zijn i.v.m. de dode bomen. Afgezien van verschillende oorzaken die partijen aandragen, mogen burgers van onze stad verwachten dat de Gemeente Eindhoven in 2012 voldoende kennis bezit om 21 boompjes op het Catharinaplein vakkundig te laten planten. Deze verwachting is echter niet uitgekomen. Geschatte kosten voor het herstel van genoemde aanplant bedraagt wederom € 130.000 euro. Dit ondanks dat het college op 29 januari jl. als beantwoording van onze raadsvragen heeft geantwoord, dat in de overeenkomst met de aannemer een groeigarantie is opgenomen. Het college schrijft ondermeer letterlijk en ik citeer:

Raadsvragen: Aanvaardbaar- of een onaanvaardbaar veiligheidsrisico?

Hoe veilig zijn Eindhovense bewoners in de omgeving van het spoor?


Update: met antwoord van het college van B&W

 
13 mei 2013 / 11 juni 2013 Eindhoven.Dichtbij Geacht College, Op zaterdagochtend 4 mei jl. ontspoorde in Wetteren (België) een goederentrein met chemicaliën waarna deze ontplofte. Er ontstond een vuurzee en uit de wagons lekte zwaar giftige chemische stoffen met zo bleek grote maatschappelijke gevolgen. Daardoor werd nogmaals duidelijk dat er ook aan het vervoer van chemische stoffen per spoor grote risico’s kleven. Bronnen vermelden dat er door de machinist op het onderhavige traject met een snelheid van 87 km per uur te hard is gereden.

Raadsvragen: Seniorencomplex voor Turkse ouderen in de Bennekel

willaertplein
2 mei 2013
Huidige buurtbewoners zijn woedend over dit plan
4 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

 
Geacht college, Onlangs vernam onze fractie dat woningcorporatie Trudo van plan is aan het Willaertplein in de krachtwijk de Bennekel een seniorencomplex te realiseren, exclusief voor ouderen met een Turkse achtergrond. De reden die men hiervoor opgeeft is dat bejaarden met een Turkse/islamitische achtergrond zich ongemakkelijk zouden voelen in bestaande complexen waar ook mensen van autochtone afkomst wonen. Onze fractie is onaangenaam verrast over deze gang van zaken.

Standbeeld Frits Philips naar de Lichttoren


Raadsvergadering 9 april 2013 Toelichting Vragenhalfuurtje Voorzitter, Het is altijd goed om eens een keer met andere ogen door deze stad te lopen. En met dank aan de heer van Erp uit Best heeft hij dat met zijn beste ogen gedaan en over het standbeeld van ‘Meneer Frits’ een opiniestukje geschreven. En naar aanleiding van deze ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad om het standbeeld van Frits Philips te verhuizen van de Markt naar een prominente plaats voor de Lichttoren, is op het verzoek van die krant door veel mensen in en buiten onze gemeente massaal en positief gereageerd.

Raadsvragen: Forse toename terugkerende Jihadreizigers

Raadsvragen: Nederlandse Jihadreizigers
15 maart 2013
Update 18 april Met antwoorden van het college van B&W Lees daarna: Jihadstrijders naar Syrië? Welnee joh
Geacht College, De afgelopen tijd heeft de AIVD en de NCTV alarmerende berichten naar buiten gebracht over de toename van Jihadreizigers vanuit Nederland naar Syrië en Afrika. Daarom is het dreigingsniveau in ons land verhoogd van beperkt naar substantieel. Vooral de terugkeer van de ongeveer 100 Jihadstrijders wordt gevreesd. Dit omdat deze groep sterk radicaliseert en mogelijk bereid is tot het plegen van aanslagen bij terugkeer in ons land (rapport NCTV).

Raadsvragen over het ‘(ver)wonder van Eindhoven’

19 februari 2013 Zouden deze verpauperde panden in het centrum van onze stad ook deel uitmaken van 'het wonder van Eindhoven'?
Update 18 april 2013 Met antwoord van het college van B&W
 Foto: uitzicht vanuit de Pathé bioscoop op de vervallen panden. Eindhovens Dagblad Geacht College, Op de Vestdijk nummer 17-19/21 staan leegstaande panden: het voormalige hotel Corso en daarnaast het voormalige Bureau voor Rechtshulp. Deze panden staan al geruime tijd leeg en verkeren in een vervallen staat. De dichtgespijkerde panden worden gebruikt door verslaafden en daklozen. De muren zijn bedekt met graffiti en het omliggende terrein is bezaaid met afval. Je kunt terecht spreken van een heuse vuilnisbelt, dat midden in het centrum van onze stad. Dat is (ver)wonderlijk.

Raadsvraag: Design Eindhoven een bodemloze put?


Kosten voor Design lopen onder wethouder Mary-Ann Schreurs uit de hand 1 februari 2013 Update: met antwooden van het college
Laatste Nieuws / ED 

Studio040

Eindhovens Dagblad Studio 040 Geacht College, In 2007 is het college voor een periode van vijf jaar een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Designhuis voor het pand Stadhuisplein 3, de voormalige rechtbank. In 2009 heeft het college ruim 300.000 euro extra bij moeten leggen omdat het college het Designhuis wars van alle realiteit open wilde houden, waarbij de stichting niet bij machte was om uit eigen middelen de huurachterstand te voldoen. Het Designhuis moest dan wel flink saneren in de kosten, zo was de afspraak met het college.