Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Het Catharinaplein is een beschamende vertoning


Raadsvragen over het Catharinaplein 10 januari 2013
Update met antwoord van het college van B&W

29 januari 2013
Raadsinformatiebrief 8 mei 2013 in tegenstelling tot het antwoord van het college op onderstaande vragen

Eindhovens Dagblad 8 mei

Eindhovens Dagblad 8 mei Studio 040 10 mei Omroep Brabant 10 mei

Lees ook de reacties van lezers
Geacht college, Wij zouden als Eindhovense burgers trots moeten zijn op het Catharinaplein, gelegen in het centrum van de stad en voor de prachtige monumentale Sint-Catharinakerk. Een duurzame inrichting van het plein, passend bij de Catharinakerk mag van de Lijst Pim Fortuyn daarom best wel wat geld kosten. Het heeft dan ook het nodige geld gekost, maar duurzaam, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is het plein allerminst.

Parkeeroverlast in de wijk Woenselse Watermolen

Parkeeroverlast in de Woenselse Watermolen tijdens de zaterdagsmarkt op de John F. Kennedylaan

9 januari 2013

Indien er niet vóór komende zaterdag 12 januari aan de gestelde vragen kan worden voldaan, wil onze fractie deze vragen in Commissievergadering EM van dinsdag 15 januari 2013 als rondvraag inbrengen

De Woenselse Markt is i.v.m. de reconstructie van het gelijknamig plein met ingang van zaterdag 5 januari tijdelijk verhuist naar de John F. Kennedylaan. Parkeerplaatsen zijn daar in de directe nabijheid voldoende aanwezig, maar marktbezoekers die met de auto komen willen zo dicht mogelijk bij de marktkramen parkeren. Juist hier zit het probleem voor de bewoners in de Woenselse Watermolen.

Raadsvragen over het kraken van het voormalig patronaatsgebouw De Ark


Legale anarchie toegestaan in Eindhoven 3 januari 2013 Update: met antwooden van het college
Foto: Eindhoven in Beeld
Geacht College, Enkele dagen geleden werd bekend dat het voormalig patronaatsgebouw De Ark weer is gekraakt. Weer, omdat De Ark ook in 2010 onrechtmatig door krakers in gebruik was genomen. Toen ging de gemeente c.q. de politie over tot ontruiming omdat de krakers overlast gaven en het gebouw vervuilden. Inmiddels is er een Anti-kraakwet waarin staat dat kraken illegaal is en krakers een celstraf kunnen krijgen. Deze straf is meer dan terecht omdat krakers het recht in eigen hand nemen door ongevraagd andermans bezittingen in beslag te nemen. Tevens is een tendens merkbaar dat kraakbewegingen verharden.

Vervolgvragen over het afschuiven van verantwoordelijkheid


Eindhoven, 2 oktober 2012
Vervolgvragen
Helaas moet onze fractie vervolgvragen stellen omdat het college (bewust?) verkeerde cijfers en getallen hanteert. Dat dit een zeer kwalijke zaak moge duidelijk zijn. Een raadslid moet er blind op kunnen vertrouwen dat hem/haar de juiste informatie wordt verstrekt. En dat er gesjoemeld wordt met de beantwoording van raadsvragen is niet voor de eerste keer! Geacht college, De antwoorden van het college op de door de Lijst Pim Fortuyn gestelde raadsvragen ‘over het afschuiven van verantwoordelijkheid’ van 27 augustus jl. kloppen niet met de werkelijkheid.

Raadsvragen: Het afschuiven van verantwoordelijkheid


'Bewoners in 'de Tempel' betalen wel

Eindhoven, 27 augustus 2012

Update: met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 2 januari 2007 heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het gevaar en de ernstige overlast die bomen in 'de Tempel' veroorzaken. Op 6 februari 2007 heeft u deze raadsvragen beantwoord. Bij het antwoord 7 schrijft u het volgende:Overlast veroorzaakt door blad, bloesem, beestjes, wortelgroei op ongewenste plaatsen, etc. is geen reden om bomen te rooien.Met wortelgroei op ongewenste plaatsen kan mijn fractie leven, mits dit op openbare grond gebeurt en niet onder huizen, in tuinen en rioleringen van bewoners, die veel te grote bomen voor de deur hebben staan.

Raadsvragen: Ook in Eindhoven beelden van criminelen in de openbaarheid brengen?


 

Eindhoven, 3 mei 2012
Stelling: 'Criminelen verspelen hun recht op privacy'

Kunt u deze mening delen?
Geachte College, Eenieder die door inbraak, bedreiging en/of mishandeling of moord, het welzijn en functioneren aantast van burgers of bedrijven, dient als gevolg hiervan het recht op privacy te verspelen. Dat is de unanieme mening van de Lijst Pim Fortuyn en van vele Nederlanders met ons. In mijn voormalige bedrijven zijn mijn medewerkers meerdere keren het slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval en ook vele inbraken en/of pogingen daartoe vielen hen ten deel. Dat hakte er bij alle betrokkenen zeer diep in. Daarom mag geen wettelijk toegestaan middel geschuwd worden om daders zo snel mogelijk te pakken.

Raadsvragen: Aangekondigde handhaving rondom Eindhoven Airport

Eindhoven, 15 april 2012
‘Hoe kunnen we de wethouder van Ruimte en Vastgoed stoppen’?

Met onderaan de beantwoording van de vervolgvragen van D66

Geacht college, De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 februari jl. unaniem de motie M1A aangenomen, waarin is gevraagd een brede discussie te starten over het mobiliteitsvraagstuk rond Eindhoven Airport, waarvan commercieel parkeren een onderdeel is.

Raadsvragen: Verwijderen van rijwielen op 18 septemberplein en in de binnenstad

Eindhoven, 16 februari 2012 / Update: 16 maart 2012
Extra service van de gemeente Eindhoven, maar alleen voor hen die verkeersborden negeren
Update: Met antwoord van het college
Geacht college, Voor het winkelend publiek én voor de winkeliers zijn niet juist gestalde (brom)fietsen en/of scooters al geruime tijd een bron van ergernis. Daarbij vervuilen zij het straatbeeld, wat een negatief effect heeft op het aantrekken van kooplustigen uit de regio. Onze fractie stelt het dan ook zeer op prijs dat de Gemeente Eindhoven, naar wij gelezen hebben in Groot Eindhoven van 8 februari jl., hierop gaat handhaven. Uiteindelijk zijn diegenen die deze tweewielige vervoermiddelen op plaatsen stallen waar het is verboden in overtreding.

Raadsvragen: ‘Arabische conferentie met omstreden imam Mohammed Al Arifi’

23 december 2011

(...) De Saoedische feminist vindt dat je vrouwen wel mag slaan, maar niet te hard en niet in het gezicht. Want kamelen en ezels sla je toch ook niet op hun kop.(...)

Studio040
Omroep Brabant News Omroep Brabant Video

Geachte heer van Gijzel en overige collegeleden,

Gisteren bereikte onze fractie berichten van ongeruste burgers, die vragen stelden over de ‘Arabische conferentie’ met de zeer omstreden imam Mohammed Al Arifi uit Saoedi-Arabië. Deze ‘conferentie’ begint vanmiddag om vier uur in de Al Fourkaan moskee in Eindhoven en duurt tot en met maandagavond 26 december.

 

Raadsvragen: (Schijn)Veiligheid Eindhoven


27 november 2011
Studio 040
Geacht college, In diverse commissievergaderingen en door de media hebben wij vernomen dat de veiligheid in Eindhoven is toegenomen. Onze stad staat nu niet meer met stip bovenaan in de AD misdaadmeter maar is gezakt naar de zesde plaats. Deze zesde plaats betekent echter nog niet dat veel Eindhovense burgers zich in hun eigen woonomgeving ook veilig voelen.

Deel deze pagina